ANUNȚ DECONTARE ABONAMENTE STB

În perioada 27 februarie - 30 martie 2023 se pot depune documentele pentru decontarea bonurile STB achiziționate până la data depunerii.

Depunerea documentelor se face la secretariatul ETTI, prin șefii de grupa sau individual.

Tabelul centralizator prezentat de șeful de grupă trebuie să fie redactat la calculator, toate datele să fie corecte și fără ștersături.

 Coloana cu numele studentului se va completa în ordine alfabetică, iar ultima coloană va fi semnată numai de proprietarul cardului.

 Împreună cu tabelul centralizator se vor prezenta pentru fiecare student următoarele:

-Cerere tip decontare abonament;

-Borderou documente justificative decontare transport student;

-Copie xerox după  cardul  ‘’ACTIV “ STB (fost RATB);

-Bonuri fiscale STB în original ștampilate de către STB (centrul de vânzare).

     {Actele se vor CAPSA în ordinea de mai sus!}

În tabelele pentru decontare se vor trece numai studenții care prezintă chitanțele în original și copia cardului  ‘’ACTIV‘’ cu numele studentului și seria cardului lizibile.

Chitanțele se primesc spre decontare numai în ordinea cronologică a lunilor, în original, ștampilate de către emitentul STB.

Pentru fiecare student, chitanțele STB se aranjează în ordine cronologică, și tot așa se trec în tabelul de decontare și în borderoul de documente justificative, iar peste acestea se capsează o singură copie a cardului “ACTIV”.

Chitanțele care nu au aceeași serie cu cea înscrisă pe copia cardului “ACTIV”, se pot deconta numai dacă:

-se prezintă de la Direcția Generală a STB o dovadă din care să rezulte seria cardului, în cazul cardului pierdut sau printscreen din contul de pe site-ul https://online.stbsa.ro/register/new.aspx

-Copia cardului ‘’ACTIV”, trebuie atașată la fiecare set de chitanțe, de câte ori se prezintă tabelul pentru decontare (sunt 2 decontări în anul universitar, deci fiecare student trebuie să-şi xeroxeze la începutul anului universitar câte 2 copii după cardul “ACTIV”, pentru a nu se șterge ulterior seria cardului datorită desei folosiri).

-pentru decont, fiecare student trebuie sa aibă încărcat pe platforma studenti.pub.ro un IBAN personal valid, valabil pe întregul an universitar.

Depunerea tabelelor pentru decontare se va face pe toată perioada, evitandu-se astfel aglomerarea în ultimele zile de depunere a actelor.

 Pentru orice lămuriri, responsabilii cu decontarea ne pot contacta pe email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , luni - Joi   09.00 – 15:00.

 

Secretariat ETTI

 

NU SE DECONTEAZĂ:

Abonamentele studenților care se trec pe tabelul altor grupe;

Abonamentele studenților ale căror nume și serie a cardului “ACTIV” nu sunt lizibile.

Abonamentele din timpul vacanțelor de vară.

Tabelele care nu sunt conform modelului prezentat (accesați site-ul ETTI pentru model). 

 

IMPORTANT: Înaintea depunerii tabelului pentru decontare, citiți cu atenție instrucțiunile de completare de pe site-ul ETTI (în cazul unor neclarități solicitați lămuriri la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )