ANUNȚ DECONTARE ABONAMENTE STB

În perioada 2 iunie – 30 iunie a.c., se pot depune documentele pentru decontarea bonurile achiziționate în anul universitar 2020/2021.

Documentele pot fi transmise prin poștă la adresa Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Bd-ul Iuliu Maniu nr. 1-3, Bl. A Corp Leu, Secretariat ETTI etajul 1, cod poștal 061071, cutia poștală ETTI de la paza corpului A sau depunere personală la cutia poștală ETTI de la paza corpului A. Actele vor fi introduse într-un plic cu numele și grupa.

 

Depunerea documentelor pentru decontarea bonurilor STB se face individual de către fiecare student prin poștă la adresa menționată mai sus sau la cutia poștală ETTI de la paza corpului A, într-un plic cu numele și grupa. Plicul trebuie sa conțină următoarele:

-      cerere tip decontare abonament (vezi model cerere);

-      borderou centralizator pentru facultate

-      borderou documente justificative decontare transport student;

-      copie xerox după cardul  ‘’ACTIV “ STB (fost RATB);

-      bonuri fiscale STB în original ștampilate de către STB (centrul de vânzare).

Documentele incomplete vor fi returnate prin Poșta Romana și se va pierde tranșa de decontare, urmând sa fie decontate la următoarea etapă.

Pentru decont, fiecare student trebuie sa aibă încărcat pe platforma studenti.pub.ro un IBAN personal valid.

Pentru orice lămuriri legate de decontare ne puteți contacta pe email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.