REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL IETTI

REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢIIŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

  

 • Conform Hotărârii BECF ETTI din data de 9 martie 2022, JOI, 07 aprilie 2022, între orele 15:00-17:00 pe canalul de Teams, 04-ELECTRONICA-Administrativ-2021, se va organiza prezentarea principalelor programe de studii din domeniul IETTI (ELA, TST, RST, MON) sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.
  • Studenții interesați să afle informații despre programele de studii sunt invitați să participe la această dezbatere adresând întrebări reprezentanților facultății sau ai departamentelor care coordonează programele de studii.

 

 • În vederea repartizării pe programe de studii (specializări) studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2021-2022 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (IETTI), îşi pot exprima opţiunile până la data de 1 septembrie 2022 prin formular on-line disponibil la adresa https://etti.pub.ro/specializari/
  • Nu este necesară depunerea unei cereri la secretariat, înregistrarea și procesarea opțiunilor se face similar cu opțiunile pentru disciplinele opționale din contractul de studii.
 • Studenții înmatriculați la domeniul CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (CTI) nu trebuie să-și aleagă opțiuni deoarece în cadrul acestui domeniu există o singură specializare: „Ingineria informației” la care vor fi repartizați implicit.
 • În limita cifrei de școlarizare și în funcție de medie, poate fi aprobat un număr limitat de cereri de transfer de la un domeniu la altul (ETTI-CTI sau CTI-ETTI). Cererile de transfer de domeniu vor fi  depuse la secțiunea Cereri diverse de pe platforma Moodle: https://curs.upb.ro/  la Anul 2 secțiunea Repartizare programe de studii până la data de 2 septembrie 2022 și vor fi analizate în luna septembrie 2022.
  • Studenții care depun cerere de transfer de domeniu trebuie în prealabil sa-și înregistreze pe formularul on-line opțiunile pentru specializări indiferent dacă cererea de transfer va fi sau nu aprobată.
 • Pentru seriile cu predare în limba română sunt disponibile, în cadrul domeniului IETTI următoarele programe de studii:
  • ELA (Electronică aplicată);
  • RST (Reţele şi software de telecomunicaţii);
  • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii);
  • MON (Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii).
  • Pentru programele de studii în limba engleză sunt disponibile numai variantele
   • ELA (Electronică aplicată);
   • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii).

DECAN,

Prof. dr. ing. Mihnea Udrea

31.03.2022