REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL IETTI

 • În vederea repartizării pe programe de studii (specializări) studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2019-2020 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), îşi pot exprima opţiunile până la data de 16 iulie 2021 prin formular on-line disponibil la adresa https://etti.pub.ro/specializari/
  • Nu este necesară depunerea unei cereri la secretariat, înregistrarea și procesarea opțiunilor se face similar cu opțiunile pentru disciplinele opționale din contractul de studii.

 

 • Studenții pot afla informații despre programele de studii și pot posta întrebări pe forumurile de discuții de pe platforma Moodle: https://curs.upb.ro/  la Anul 2 secțiunea Repartizare programe de studii (https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=2023)
 • Studenții înmatriculați la domeniul CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (CTI) nu trebuie să-și aleagă opțiuni deoarece în cadrul acestui domeniu există o singură specializare: „Ingineria informației” la care vor fi repartizați implicit.
 • În limita cifrei de școlarizare și în funcție de medie, poate fi aprobat un număr limitat de cereri de transfer de la un domeniu la altul (ETTI-CTI sau CTI-ETTI). Cererile de transfer de domeniu vor fi  depuse la sectiunea Cereri diverse de pe pagina Moodle până la data de 3 septembrie 2021și vor fi analizate în luna septembrie.
  • Studenții care depun cerere de transfer de domeniu trebuie în prealabil sa-și înregistreze pe formularul on-line opțiunile pentru specializări indiferent dacă cererea de transfer va fi sau nu aprobată.
 • Pentru seriile cu predare în limba românăsunt disponibile, în cadrul domeniului ETTI următoarele programe de studii:
  • ELA (Electronică aplicată);
  • RST (Reţele şi software de telecomunicaţii);
  • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii);
  • MON (Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii).
  • Pentru programele de studii în limba englezăsunt disponibile numai variantele
   • ELA (Electronică aplicată);
   • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii).
 • Pentru seria cu predare în limba engleză se asigură şcolarizarea programului de studii preferat de majoritatea studenţilor care îşi exprimă opţiunile. Cea de a doua serie se va organiza în funcţie de opţiunile studenţilor şi de resursele financiare ale facultăţii. Decizia se va lua în luna septembrie 2021.

 

 

DECAN,

Prof. dr. ing. Mihnea Udrea