Repartizare pe programe de studii 2017

 REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

 • Conform Hotărârii BECF ETTI, Joi, 27.04.2017, ora 17:00, în sala A01 (Aula), se va organiza prezentarea principalelor programe de studii din domeniul ETTI (ELA, TST, RST, MON) sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.
  • Studenții interesați să afle informații despre programele de studii sunt invitați să participe la această dezbatere adresând întrebări reprezentanților facultății sau ai departamentelor care coordonează programele de studii.
 • În vederea repartizării pe programe de studii (specializări) studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2016-2017 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), îşi pot exprima opţiunile până la data de 16 iunie 2017, ora 14.00 prin depunerea unei cereri datate şi semnate, la secretariatul facultăţii. Modelul de cerere de repartizare:
  http://www.electronica.pub.ro/images/continut/plan/specializari/cerere_repartizare_studenti_an2.doc
 • Studenţii înmatriculaţi la domeniul CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (CTI) nu vor depune astfel de cereri deoarece în cadrul acestui domeniu există o singură specializare: „Ingineria informaţiei”.
 • Pentru seriile cu predare în limba română sunt disponibile, în cadrul domeniului ETC următoarele programe de studii:
  • ELA (Electronică aplicată);
  • RST (Reţele şi software de telecomunicaţii);
  • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii);
  • MON (Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii).
 • Pentru programele de studii în limba engleză sunt disponibile numai variantele
  • ELA (Electronică aplicată);
  • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii).
 • Pentru programele de studii în limba română:
  • Repartizarea studenţilor pe specializări se va face în ordinea mediilor obţinute în primii doi ani de studii (după sesiunea din toamnă), conform opţiunilor exprimate în cererea de repartizare, în limita locurilor disponibile, şi având in vedere posibilităţile şi strategia de şcolarizare existente în facultate;
  • Pentru fiecare din programele de studii cu predare în limba română se asigură şcolarizarea prin intermediul unei serii.
  • În cererea de repartizare, în dreptul fiecărui program de studii se completează o cifră (1, 2, 3, 4) reprezentând ordinea în preferinţele dvs.:

Programul de studiu

ELA

TST

RST

MON

Ordinea preferinţelor

(1,2,3,4)

 

 

 

 

  • Vă recomandăm se ierarhizaţi TOATE cele 4 opţiuni (în ordinea dorită) deoarece ar putea apare situaţia în care, pentru opţiunile exprimate de dvs., toate locurile să fie deja ocupate de studenţi cu medii mai mari. În acest caz veţi fi repartizaţi la sfârşit, din oficiu, în mod aleatoriu, la unul din programele de studii la care au mai rămas locuri vacante;
  • Studenţi care nu depun cererea de repartizare până la termenul fixat (16 iunie 2017, ora 14.00) vor fi repartizaţi din oficiu.
 • Pentru seria cu predare în limba engleză se asigură şcolarizarea programului de studii preferat de majoritatea studenţilor care îşi exprimă opţiunile. Cea de a doua serie se va organiza în funcţie de opţiunile studenţilor şi de resursele financiare ale facultăţii. Decizia se va lua în luna septembrie 2017.

   

  DECAN,

  Prof. dr. ing. Cristian Negrescu