REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

  • Imprimare

Conform Hotărârii BECF ETTI, Marți, 7.05.2018, ora 19:00, în sala A01 (Aula), se va organiza prezentarea principalelor programe de studii din domeniul ETTI (ELA, TST, RST, MON) sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.

  • Studenții interesați să afle informații despre programele de studii sunt invitați să participe la această dezbatere adresând întrebări reprezentanților facultății sau ai departamentelor care coordonează programele de studii. 

 În vederea repartizării pe programe de studii (specializări) studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2018-2019 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), îşi pot exprima opţiunile până la data de 14 iunie 2019, ora 14.00 prin formular on-line disponibil la adresa http://etti.pub.ro/specializari19

  • Nu este necesară depunerea unei cereri la secretariat, înregistrarea și procesarea opțiunilor se face similar cu opțiunile pentru disciplinele opționale din contractul de studii.

Studenții înmatriculați la domeniul CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (CTI) nu trebuie să-și aleagă opțiuni deoarece în cadrul acestui domeniu există o singură specializare: „Ingineria informației” la care vor fi repartizați implicit.

În limita cifrei de școlarizare și în funcție de medie, poate fi aprobat un număr limitat de cereri de transfer de la un domeniu la altul (ETTI-CTI sau CTI-ETTI). Cererile de transfer de domeniu vor fi  depuse la secretariat până la data de 5 septembrie 2019 și vor fi analizate în luna septembrie.

  • Studenții care depun cerere de transfer de domeniu trebuie în prealabil sa-și înregistreze pe formularul on-line opțiunile pentru specializări indiferent dacă cererea de transfer va fi sau nu aprobată.

Pentru seriile cu predare în limba română sunt disponibile, în cadrul domeniului ETTI următoarele programe de studii:

  • ELA (Electronică aplicată);
  • RST (Reţele şi software de telecomunicaţii);
  • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii);
  • MON (Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii).

Pentru programele de studii în limba engleză sunt disponibile numai variantele

  • ELA (Electronică aplicată);
  • TST (Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii).

Pentru seria cu predare în limba engleză se asigură şcolarizarea programului de studii preferat de majoritatea studenţilor care îşi exprimă opţiunile. Cea de a doua serie se va organiza în funcţie de opţiunile studenţilor şi de resursele financiare ale facultăţii. Decizia se va lua în luna septembrie 2019.

 

 

DECAN,

Prof. dr. ing. Cristian Negrescu