Tabere studențești 2023

Pâna la data de 14 iunie 2023, ora 16, studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în tabere studențești pot depune cererea de solicitare (Anexa 4 - cerere tabere studentesti 2023.docx)  direct la secretariatul facultății sau la adresa de e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (dacă cererea este trimisa prin e-mail, studentul va primi o confirmare de primire).


Proces verbal de selecție

Lista cu cereri pt tabere studențeșt 2023


Comisia facultății ETTI de selecție a studenților beneficiari de tabere (pentru vara anului 2023) este alcătuită din:

Mihnea Udrea - Decan
Iulian Năstac - Prodecan
Elena Derviș - Secretar Șef ETTI
Andrei Dragu - Student, vicepreședinte LSE
Comisia de selecție se va întruni luni, 19 iunie, ora 12 la Secretariatul ETTI, iar rezultatul va fi afișat pe 20 iunie 2022.


Documente utile:

Anexa_4_Fisa_inscriere