Tabere 2017

Tabere studenţeşti 2017

Datorită faptului că procesul de informare între Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și UPB a suferit întârzieri, predarea Anexei 4, de către studenții care vor să se înscrie în programul de tabere studențești 2017, se va face pană cel târziu joi 25 Mai, ora 15:30, la Secretariatul ETTI.

 LISTĂ PROPUNERI privind acordarea locurilor în Programul Național “Tabere Studențești” 2017

Precizări:

- Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt menționate la articolul 5 din METODOLOGIA privind organizarea Taberelor Studențești 2017.
- Cererea (Anexa 4) va fi însoțită de documente justificative (activități extracuriculare sau cazuri sociale prevăzute la articolul 5 din METODOLOGIE).

Comisia de selecție a studenților din facultatea ETTI pentru tabere studențești 2017:
-Conf. dr. ing. Iulian Năstac, prodecan, responsabil tabere studențești
-Conf. dr. ing. Mihnea Udrea, prodecan
-Student Cristian Preda, președinte LSE

Comisia menționată se va întruni miercuri 7 iunie, ora 15 la Secretariatul ETTI.

Metodologie tabere studentesti 2017

Anexa 3 -  Borderou

Anexa 4 - Fișa de înscrieire tip

Anexa 8 - Regulament tabere

Cereri depuse art. 5 lit. a

Cereri depuse art. 5 lit. b