Comisia pentru selecția studenților beneficiari ai taberelor studențești din facultatea ETTI

Conf. dr. ing. Dumitru-Iulian NĂSTAC (prodecan responsabil tabere studențești)

Conf. dr. ing. Eduard Cristian POPOVICI

Stud. Mihai-Alexandru MOC (grupa 414G)

 

Comisia se întrunește la data de 06.06.2019 in Sala I Calculatoare (Complex Leu), ora 13 pentru selecția beneficiarilor locurilor de tabere.