Comisia pentru selecția studenților beneficiari ai taberelor studențești din facultatea ETTI

  • Imprimare

Conf. dr. ing. Dumitru-Iulian NĂSTAC(prodecan responsabil tabere studențești)

Conf. dr. ing. Eduard Cristian POPOVICI

Stud. Ana-Maria-Denisa IONAȘCU (grupa 431A)

Comisia se întrunește la data de 06.06.2018 in Sala I Calculatoare (Complex Leu), ora 11 pentru selecția beneficiarilor locurilor de tabere.