ANUNȚ PRACTICĂ anul universitar 2021-2022

Studenții din anul III din ciclul de licență sunt invitați LUNI, 28 februarie 2022, ora 19:00, să participle la prezentarea legată de activitatea de PRACTICĂ, din anul universitar 2021-2022, prezentare care va avea loc pe platforma Microsoft Teams în echipa dedicată activității de practică denumită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2-Pr-All-2021.

În cadrul acestei prezentări studenții pot adresa întrebări reprezentanților facultății în cazul în care au nelămuriri legate de această activitate cuprinsă în planul lor de învățământ.

24 februarie 2022       

Anunț colocviu practică

În perioada 30 august – 8 septembrie 2021 va avea loc colocviul de practică conform planificării afișate pe platforma Microsoft Teams în echipa intitulată 04-ELECTRONICA-L-A3-S2-PCT3 (AN III), la fișiere.

Această planificare se va actualiza periodic, deci vă rugăm să urmăriți echipa respectivă.

PROGRAM SEMNARE ȘI ÎNREGISTRARE CONVENȚII TRIPARTITE

După ce au fost semnate/ștampilate și datate de către reprezentantul companiei, tutore, student și cadrul didactic supervizor, convențiile tripartite vor putea fi semnate de catre doamna prodecan Rodica CONSTANTINESCU – sala A214a, conform programului afisat pe Teams la echipa dedicată pentru PRACTICA:

Pentru întrebări/nelămuriri ne puteți contacta pe chat-ul de pe Teams sau pe adresa de email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.06.2021

0

 

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2020-2021

Perioada de practică pentru anul universitar 2020-2021 este cuprinsă în intervalul 28 iunie 2021 – 10 septembrie 2021.
Durata practicii este de 360 ore.

Organizarea practicii se face conform următorului calendar:

Mai multe informaţii...

Metodologie de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, cod MySMIS 133115

Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”,  cod SMIS 133115, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, derulat de către Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar, vizează studenții înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate).

Mai multe informaţii...

Descrierea aplicației pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ începând cu data de 8 martie 2021.

Mai multe informaţii...

Deschidere platformă pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ începând cu data de 8 martie 2021.

Mai multe informaţii...

Anunț Practică anul universitar 2020-2021

Studenții din anul III licență sunt invitați LUNI, 1 martie 2021, ora 19:00, să participle la prezentarea legată de activitatea de PRACTICĂ, din anul universitar 2020-2021, prezentare care va avea loc pe platforma Microsoft Teams în echipa dedicată activității de practică denumită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2-PCT3 (AN III).

În cadrul acestei prezentări studenții pot adresa întrebări reprezentanților facultății în cazul în care au nelămuriri legate de această activitate cuprinsă în planul lor de învățământ.

19 februarie 2021       

ANUNȚ GHID DE PRACTICĂ 2020-2021

Pe MOODLE la anul IV, Semestrul 1, Cursuri nestandard există disciplina numită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2: Practică (an IV) (Semestrul I - 2020) unde este încărcat modelul ghidului de practică care trebuie completat de către studenții din anul IV licență care nu au efectuat practica în semestrul II al anului universitar 2019-2020 și o efectuează în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Fiecare student trebuie să încarce din contul său de pe MOODLE până pe data de 29 ianuarie 2021 inclusiv, toate documentele menționate în ghidul de practică, documente pe care le vor salva cu numele lor (Nume_Prenume). Aceste documente sunt următoarele:

Mai multe informaţii...

Subcategorii