Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2018-2019

Perioada de practică pentru anul universitar 2018-2019 este cuprinsă în intervalul 17 iunie 2019 – 06 septembrie 2019.
Durata practicii este de 360 ore. Durata recomandată de desfăşurare a stagiilor este de 12 săptămâni, 6 ore/zi, 5 zile pe săptămână.

Mai multe informaţii...

Descrierea aplicației pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ începând cu data de 18 februarie 2019.

Mai multe informaţii...

PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI DE PRACTICĂ TRIPARTITE în cadrul ETTI-UPB

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar curent”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

Mai multe informaţii...

Deschidere platformă de practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ începând cu data de 18 februarie 2019.

Mai multe informaţii...

Programarea Colocviului de practică 2018

Descarcă lista

Această programare va fi actualizată periodic până pe data de 3 septembrie 2018 inclusiv. 

Responsabil practică în facultate: Ș.L.Dr.Ing. Rodica Constantinescu

Evaluarea stagiului de practică septembrie 2018

Evaluarea studentului reprezintă acea activitate, desfășurată de tutorele de practică și de cadrul didactic supervizor, menită a determina gradul și calitatea pregătirii acestuia pe parcursul stagiului de practică.

Mai multe informaţii...

Sesiune de întrebări și răspunsuri legate de activitatea de practică

Studenții din anul III sunt invitați LUNI 27.11.2017 la ora 18:00 în sala A01 pentru a li se prezenta informații generale legate de activitatea de practică din anul universitar 2017-2018.

Mai multe informaţii...

Absolvire - Informaţii generale

Pe această pagină puteţi accesa resurse şi informaţii utile, specifice elaborării lucrărilor de absolvire.

Mai multe informaţii...

Prezentare și sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema prezentării proiectului de diplomă

Studenții anului 4 care urmează să susțină examenul de diplomă sînt invitați de către conducerea facultății, miercuri 26.6.2019 ora 17, în sala A101,  la o prezentare și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema: cum se prezintă proiectul de diplomă?

Examen diplomă iulie 2019

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA IULIE 2019 – 

1. Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 18 - 21.06.2019

Perioada de desfăşurare a examenului de diplomă: 1 - 5 iulie 2019

Programul de înscriere la secretariat   Marţi, Joi 09:00-16:00.

                                                             Miercuri, Vineri 09.00-18.00

Conform calendarului anunțat, în această sesiune se pot înscrie doar studenții care au efectuat prima operație de "Finalizare" a Anexei 1 pînă pe 18.1.2019 inclusiv (datele aprobărilor sau ale modificărilor ulterioare nu se iau în considerare).

Mai multe informaţii...

Subcategorii