ANUNȚ GHID DE PRACTICĂ 2020-2021

Pe MOODLE la anul IV, Semestrul 1, Cursuri nestandard există disciplina numită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2: Practică (an IV) (Semestrul I - 2020) unde este încărcat modelul ghidului de practică care trebuie completat de către studenții din anul IV licență care nu au efectuat practica în semestrul II al anului universitar 2019-2020 și o efectuează în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Fiecare student trebuie să încarce din contul său de pe MOODLE până pe data de 29 ianuarie 2021 inclusiv, toate documentele menționate în ghidul de practică, documente pe care le vor salva cu numele lor (Nume_Prenume). Aceste documente sunt următoarele:

Mai multe informaţii...

Absolvire - Informaţii generale, calendar

 Activităţi și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2022-2023 

 

Mai multe informaţii...

Etape proiect

Cele 3 etape (parțiale) ale proiectului se încarcă pe acest site pînă în ultima zi a lunilor martie, aprilie, mai (inclusiv).

Scopul principal este verificarea de către conducător a activității desfășurate pe parcurs, pentru ca acesta să poată completa calificativele admins/respins la "Activitate proiect de diplomă" și "Practică proiect de diplomă". De aceea, urmați instrucțiunile conducătorului privind conținutul documentelor pe care le veți încărca! Instrucțiunile de aici sînt implicite, dacă profesorul conducător nu vă spune altfel. În plus, unii conducători vă pot cere și alte materiale (de exemplu, cod în format compilabil, nu PDF; scheme electrice în Orcad, etc). Acestea se vor transmite prin alte mijloace, iar pe acest site se încarcă doar un document PDF pe lună.

Dacă încărcați mai multe documente PDF într-o lună, se ia în considerare doar ultimul. După începutul lunii următoare nu se mai

Mai multe informaţii...

Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

A)  Încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire  a următoarelor documente, în intervalul din calendar:

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

 

Mai multe informaţii...

Termen încărcare documente necesare înscrierii pe platforma de absolvire

Absolvenții studiilor de licență pot încărca documentele necesare înscrierii pe platformă până pe data de 24.06.2020, ora 10:00.

Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

Mai multe informaţii...

Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea

Începând din acest an, Universitatea POLITEHNICA din București intenționează să realizeze o bază de date aferentă tuturor absolvenților ciclului de licență din UPB. Aceste date vor fi extrem de utile, atât pentru zona de ALUMNI, cât și pentru monitorizarea angajabilității absolvenților noștri.

În acest sens, rugăm pe această cale absolvenții ciclului de licență, promoția 2017, să completeze următorul chestionar.

Completarea se face on-line, mai jos fiind furnizate informațiile necesare.

Mai multe informaţii...

Aplicații și resurse disponibile studenților (conturi personale)

Facultatea noastră, în colaborare cu universitatea oferă acces studenților din ciclurile de studii de licență și masterat la următoarele resurse on-line și off-line:

Mai multe informaţii...

Alegerea disciplinelor opționale pentru anul universitar 2022-2023

În perioada 15 septembrie 2022 - 26 septembrie 2022 puteți alege opționalele pentru anul universitar 2022-2023 accesând platforma de la adresa https://etti.pub.ro/contracte/ în meniul "Alege opționale". Parola este parola unică folosită pe aplicațiile ETTI (opționale, absolvire, contracte) și este diferită de parola de pe aplicațiile UPB (my.upb.ro, moodle, contul de e-mail) sau studenti.pub.ro.
Aplicația este disponibilă studenților admiși la licență în acest an. Puteți alege "Vreau cont" din pagina de login iar în pagina de înregistrare introduceți adresa de e-mail personală cu care v-ați înregistrat la admitere.
 
!!!Obs: Deoarece lista de discipline și aplicația au fost actualizate, toate opțiunile făcute înaintea anunțului oficial (15.09.2022 ora 16:00) au fost șterse

Subcategorii