Etapa a II-a de cazare

Etapa a II-a de cazare va avea loc MARȚI 02.10.2017 în sala A01, ora 07:45 şi se va desfăşura după aceleaşi reguli de repartizare ca şi în Etapa I de cazare.

PREZENŢA ÎN SALĂ A STUDENȚILOR CARE AU SOLICITAT LOC DE CAZARE PENTRU ETAPA a II-a ESTE OBLIGATORIE!

26.09.2018
Decanat ETTI

 

Program de cazare în cămine - septembrie 2018

 

Pentru anul universitar 2018-2019 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a primit locuri de cazare în căminele Leu A, Leu C, P14, P17 și P23.

Cazarea studenților în căminele făcultății se efectuează în conformitate cu„REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București” și cu ANEXA la Regulament aprobată de către Biroul Executiv al Facultății ETTI în data de 04 septembrie 2013, documente disponibile pe site-ul facultății www.electronica.pub.ro.

Mai multe informaţii...

Anunț cazări septembrie 2018

Cu excepția studenților care au depus cerere de precazare la înmatriculare din anul I licență (unde sunt rezervate minim 150 de locuri de cazare în căminele UPB), anul I masterat (unde sunt rezervate minim 100 de locuri de cazare în căminele UPB), anul I doctorat şi a celor care vin la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației prin transfer, vor fi luate în considerare DOAR cererile de cazare efectuate pe website-ul http://studenti.pub.ro până la data de 31.07.2018.

Studenții ale căror cereri de cazare nu au fost aprobate, vor aștepta rezolvarea lor după data de 01 octombrie 2018, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

ANUNȚ privind cazările pentru anul universitar 2018-2019

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației asigură cazarea studenţilor care au domiciliul într-olocalitate situată la o distanţă mai mare de 30 km faţă de municipiul Bucureşti.

Mai multe informaţii...

ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE a studenţilor ETTI admişi în anul I master

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) în sesiunea iulie 2017, cu domiciliul stabil în provincie, pot solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament” (aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații suplimentare putând fi consultate la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

Mai multe informaţii...

ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE a studenţilor ETTI admişi în anul I licenţă

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) în sesiunea iulie 2017, cu domiciliul stabil în provincie, pot solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament” (aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații suplimentare putând fi consultate la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

Mai multe informaţii...

Dosar social pentru Cazare

STUDENȚII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA CATEGORIA CAZURI SOCIALE VOR DEPUNE UN DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

Mai multe informaţii...

Alegeri cămin 2017

Începând cu data de 17.04.2017, până la data de 21.04.2017, se pot depune dosarele de candidatură pentru urmatoarele funcții:

Sancțiuni cazări

Următorii studenţi au fost sancţionaţi primind mustrare scrisă şi pierzând dreptul de a se caza în căminele UPB deoarece au încălcat prevederile „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI” prin încercarea de înstrăinare a locului de cazare primit pentru anul universitar 2016-2017:

Mai multe informaţii...

Tabere studențești 2019

Studenții Universității "POLITEHNICA" din București se pot înscrie în Programul Național "Tabere studențesti 2019", organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Activități pentru Studenți și Tabere, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei", în perioada vacanței de vară 2019. Mai multe informații sunt disponibile la: https://upb.ro/tabere-studentesti-2019/

Mai multe informaţii...

Subcategorii