În atenția studenților beneficiarii ai locurilor de tabără în anul 2017

Este foarte importantă respectarea Capitolului V: Dispoziții finale din cadrul Metodologiei Programului National de Tabere Studențești 2017 (fișierul: Metodologie_Programul_National_Tabere_Studentesti_2017.pdf care a fost postat anterior).

Mai multe informaţii...

REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL IETTI

 • Conform Hotărârii BECF ETTI din data de 10 mai 2023, JOI, 25 mai 2023, între orele 18:00-20:00 în sala A01, se va organiza prezentarea principalelor programe de studii din domeniul IETTI (ELA, TST, RST, MONsub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.
  • Studenții interesați să afle informații despre programele de studii sunt invitați să participe la această dezbatere adresând întrebări reprezentanților facultății sau ai departamentelor care coordonează programele de studii.

Mai multe informaţii...

ANUNȚ repartizare pe programe de studii

Repartizarea pe programe de studii (specializări) pentru studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2019-2020 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), este afișată pe platforma Moodle

https://electronica.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=845

ORICE ÎNTREBARE/NELĂMURIRE LEGATĂ DE SPECIALIZĂRI VĂ RUGĂM SA O PUNEȚI PE FORUMUL DE PE MOODLE, nu să trimiteți e-mail la secretariat.

 

17.09.2020                                                        Decan,

                                                        Prof.Dr.Ing. Mihnea UDREA

Anul III

 Această pagină conţine informaţii specifice anului dvs. de studii. Dacă sunteţi interesaţi de alte subiecte, nu ezitaţi să folosiţi meniul căutare, aflat în colţul din dreapta sus al paginii.

-> Repartiție finală pe specializări și grupe a studenților care promovează în anul 3 

-> Repartitia la disciplinele optionale și liber alese

 

 

 

Anul IV

 -> Repartizare opționale 2022-2023

 

 

 

În atenția studenților admiși în anul I (licență sau masterat)

Aplicația pentru alegerea opționalelor este închisă. Cei care nu au optat până acum vor fi distribuiți din oficiu. Menționăm că studenții admiși la masterat vor alege opționalele (acolo unde este prevăzut în planul de învățământ) în primele săptămâni după începerea cursurilor împreună cu titularul programului de masterat.

Restul conturilor (studenti, moodle) nu sunt inca complet procesate. Vă rugam nu blocati aplicatia de ticketing sau serverele de e-mail cu mesaje inutile. Veti fi anuntati in timp util cand le puteti accesa. Va rugam sa nu mai trimiteti mesaje si sa nu mai postati tichete in acest sens, chiar daca ”alti colegi au deja acces”.

Nu alegeti discipline in aplicatia de studenti (https://studenti.pub.ro/) optiunile de aici nu sunt valabile pentru facultatea noastra.

Pentru informare accesati link-urile:

-http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/anul-i

-http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/acces-resurse

-http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/contul-personal-de-e-mail

-http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/conectare-la-resurse-pe-scurt-pentru-studenti

Serviciul IT

Cazări 2023-2024

Anunț 23 septembrie 2023
 
 
E-mail-urile cu repartizările sunt în proces de expediere, estimăm că se vor trimite toate până la ora 04:30 am. Din păcate, din cauza faptului că am avut mai multe cereri decât în anii trecuți, toate locurile din Leu A și Leu C au fost ocupate de studenții facultății noastre, deci am fost în imposibilitatea de a acomoda cererile studenților altor facultăți în aceste cămine. Aceștia au primit loc, dar în alte cămine ale ETTI. Dacă nu doriți locul, este suficient să nu îl confirmați.
 
A fost actualizat calendarul de mai jos.
 
Anunț 22 septembrie 2023
 
Repartizările se vor realiza în această noapte, urmând ca mâine la ora 08:00 toată lumea să le aibă pe email. Pentru studenții care trebuie să se mute din alte cămine UPB în LEU A/C și P20, puteți să vă cazați în cursul zilei de mâine, fără contract, dar cu dovada de plată (sau de scutire de plată), în toate cele trei cămine, și duminică în Leu A și Leu C, în ambele zile în intervalul orar 08:00 - 14:00. Contractul îl veți primi în cursul zilelor următoare, nu uitați să încărcați dovada de plată (sau de scutire de plată) în formularul primit în emailul de repartizare.

 

Anunț 17 septembrie 2023 - etapa I de cazare

N.B.: Orice întrebare legată de cazări trebuie adresată către This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Emailurile trimise către orice altă adresă (inclusiv a prodecanului responsabil cu procesul de cazare) care au ca subiect procesul de cazare, vor fi ignorate.

Calendarul cazărilor

 1. Completarea formularului de înscriere din anunțul de mai jos: termen limită 20 septembrie, ora 23:59.
 2. Repartizarea locurilor conform preferințelor exprimate, priorităților și mediilor: 21 septembrie.
 3. Transmiterea, pe e-mail, a repartizării (sau imposibilității de repartizare) tuturor celor care au solicitat loc: termen limită 23 septembrie, ora 08:00.
 4. Plata căminului și încărcarea dovezii de plată (sau a scutirii de taxă, conform regulamentului de mai jos) de către studenți: Termen limită 26 septembrie, ora 23:59
 5. Transmiterea pe e-mail a contractului de cazare pentru studenții care au încărcat dovada de plată: Termen limită 27 septembrie, ora 23:59
 6. Cazarea studenților care au fost cazați pe timpul verii în căminele universității: 23 septembrie, în intervalul orar 08:00-14:00, 24 septembrie în intervalul orar 08:00-14:00 (doar Leu A și Leu C).
 7. Cazarea studenților veniți din provincie: 28 septembrie - 1 octombrie, conform programării din e-mail.

 

Tarife regie

 • Tarifele de regie în căminele UPB se vor păstra la nivelul celor de anul trecut până la 31 decembrie 2023. Tarifele începând cu 1 ianuarie 2024 nu s-au hotărât, dată fiind situația volatilă a prețurilor energiei. Studenții care eventual nu își vor putea permite regia după 1 ianuarie vor avea opțiunea să renunțe la cămin.
 • Studenții cu studii finanțate de la bugetul de stat beneficiază de o subvenție pentru cazare - categoria 1.
 • Studenții orfani de unul sau doi părinți și studenții proveniți din centre de plasament și copiii cadrelor didactice sau cadrelor didactice auxiliare și copiii urmași ai eroilor revoluției beneficiază de o subvenție suplimentară pentru cazare - categoria 2.
 • Pentru studenții care se încadrează în categoria 2 de mai sus, aceștia trebuie să aibă drept dovadă: copie după certificatul de deces al părintelui sau adeverință de la centrul de plasament (în original) sau adeverință de cadru didactic (în original), obligatoriu avizată de inspectoratul județean (pentru instituții de învățământ preuniversitar) sau de rectorul universității, pe care să scrie explicit numele studentului și faptul că îi va servi la cazarea în cămin, sau adeverință de urmaș (în original). Adeverințele trebuie să nu aibă vechime mai mare de 30 de zile la momentul cazării. Acestea se vor încărca în formularul de confirmare a locului și vor fi aduse obligatoriu în original la cazare.
 • Astfel, studenții care se află în ambele categorii (1 și 2) de mai sus, beneficiază de subvenție dublă.
 • Conform reglementărilor în vigoare, studenții cu dizabilități (handicap) beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de cămin, conform art. 16 alin. 8 din legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare. Această reducere se aplică după calculul taxei de regie, în funcție de tipul de subvenție.

 Tarifele de regie, valabile pentru anul 2023, sunt:

 • Leu A - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 275 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 290 RON/lună pentru plata lunară, și 440 RON/lună pentru studenții fără subvenție
 • Leu C - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 330 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 350 RON/lună pentru plata lunară, și 495 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
 • P20 - 275 RON/lună pentru studenții cu subvenție dublă, 425 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 450 RON/lună pentru plata lunară, și 550 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
 • P23 - gratuit pentru studenții străini bursieri sau fără bursă dar fără taxă, 440 RON/ lună pentru studenții străini ce studiază în regim ”cont propriu valutar” (CPV). 

Prioritatea la cazare

 • Prioritatea 0 - Studenți străini, care nu repetă anul, bursieri ai statului român sau din categoria fără taxă & fără bursă; Studenți care nu repetă anul, orfani de ambii părinți; Studenți care nu repetă anul, proveniți din centre de plasament
 • Prioritatea 1 - Studenți din anul 1, care nu repetă anul; Studenți cu venituri precare, care nu repetă anul; Studenți care nu repetă anul, ce suferă de o condiție medicală ce limitează mobilitatea sau care poate pune viața în pericol; Studenții membri ai senatului universității sau ai consiliului facultății sau care fac parte din comitetele de cămin, sau care colaborează în cadrul universității la proiecte didactice sau de cercetare, care nu repetă anul
 • Prioritatea 2 - Alți studenți care nu repetă anul
 • Prioritatea 3 - Studenți care repetă anul sau studenți de la alte facultăți sau universități 

Studenților cu aceeași prioritate li se vor repartiza locuri în ordinea inversă a mediilor de bursă.

Atenție! Repartizarea unei camere în acest an universitar nu reprezintă nicio garanție că vă va fi repartizată și în anii următori, preferințele de cameră și colegi respectându-se doar în limita posibilităților și în ordinea priorității și a mediei de bursă. Orice modificare sau îmbunătățire a camerei se face numai cu acordul administrației căminului și cu asumarea riscului ca la anul să fi fiți mutați în altă cameră.

 

Anunț 9 septembrie 2023

Studenții facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care doresc cazare în anul universitar 2023-2024 sunt rugați să completeze acest formular. Această rugăminte se aplică tuturor studenților (atât celor de la licență cât și celor de la masterat), inclusiv celor care au completat deja cererea pe platforma studenti.pub.ro, cât și celor de anul 1 care încă nu au cont pe platforma studenti.pub.ro.

Studenții, care studiază în regim de buget, beneficiază de o subvenție de cazare de la bugetul de stat. De această subvenție nu beneficiază și studenții care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul. Studenții copii ai angajaților din sistemul de învățământ și urmași ai eroilor Revoluției din 1989, precum și studenții orfani cu studii finanțate de la buget, beneficiază de subvenție dublă.

Facultatea noastră are locuri în următoarele cămine: 

 1. Leu A – 380 de camere cu trei locuri în cameră, grup sanitar propriu. 
 2. Leu C – 112 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier
 3. P20 – 102 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin are condiții superioare (televizor și frigider în cameră, spălătorie la parter și bucătărie complet echipată pe palier).
 4. P23 – ~60 de camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin este dedicat studenților străini. 

Calendarul cazărilor și cuantumul regiei de cazare se vor publica în perioada următoare. Începând cu data de 11 septembrie, se activează adresa de email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru orice întrebări sau probleme, vă rugăm să utilizați această adresă, secretariatul facultății nu este implicat și nu are informații despre procesul de cazare.

Cazări 2022-2023

Anunț 17 februarie 2023

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în căminele UPB începând cu al doilea semestru și care nu sunt deja cazați, sunt rugați să completeze acest formular.

Studenții care pot beneficia de subvenție dublă începând cu al doilea semestru (studenți cu părinți angajați în sistemul de învățământ sau studenți orfani) care nu beneficiază deja de subvenție dublă (au intrat în categoria respectivă după începutul semestrului I), sunt rugați să completeze acest formular.

Studenții care doresc să se mute cu alți colegi sau în alt cămin, sunt rugați să trimită un email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu solicitarea și cu toți ceilalți studenți implicați la CC, începând cu data de 18 februarie (e-mailurile și mesajele de pe Teams până în acest moment nu se vor lua în considerare).

Înscrierile se pot face până pe data de 22 februarie, ora 23:59, repartizările se vor transmite joi, 23 februarie, urmând ca începând cu data de 24 (vineri) să vă puteți caza, în timpul programului de lucru (în weekend administrația căminelor nu lucrează).

Anunț 3 octombrie

Etapa I de cazare s-a încheiat. În acest moment, în urma renunțărilor la cazare ale unor studenți, mai sunt disponibile:

 • 9 locuri de băieți în Leu A
 • 8 locuri de fete în Leu A
 • 11 locuri de băieți în Leu C
 • 17 camere în Leu C
 • 5 locuri de băieți în P20
 • 3 locuri de fete în P20
 • 64 de camere în P20

Studenții care doresc ocuparea unuia din aceste locuri sunte rugați să completeze acest formular până marți, 4 octombrie, ora 23:59 urmând ca în cursul zilei de miercuri să primiți repartizările și să achitați căminul iar joi și vineri vă veți puteți caza.

Anunț 29 septembrie

UPDATE ora 09:55: Datorită unor probleme tehnice cu aplicația de trimis emailuri, acestea au ajuns la destinație ilizibile. Pentru a accelera procesul, contractele sunt disponibile pentru descărcat la adresa http://athena.arh.pub.ro/cazari2022/{{CNP}}.pdf unde {{CNP}} este CNP-ul dumneavoastră. De exemplu: http://athena.arh.pub.ro/cazari2022/1234567891023.pdf Pentru studenții străini, CNP-ul este seria și numărul pașaportului, cu majuscule, fără spații, așa cum apare în email-ul de repartizare. Dacă nu găsiți contractul la acea adresă, trimiteți, vă rog, un email la adresa de cazări. Vom rezolva astăzi toate problemele.

Când veniți la cazare, aveți grijă să aveți următoarele documente:

 1. cererea și contractul, imprimate ambele în două exemplare, de preferință color;
 2. chitanța de plată a taxei de cămin și/sau dovada de scutire în original (pentru certificatele de deces este suficientă o copie);
 3. o copie după buletin sau pașaport, cu numărul tău de telefon scris pe el;
 4. o poză tip buletin pentru legitimația de cămin.

 

E-mailurile cu contractele au început să fie transmise la ora 6:30. Acestea se vor expedia complet în cursul dimineții și vom publica un nou anunț când vor fi fost toate expediate. Vă rugăm să nu trimiteți mailuri întrebând de contractele până nu afișăm următorul anunț.

Anunț 26 septembrie

E-mailurile cu repartizările sunt în proces de trimitere către adresele instituționale (@stud.<facultate>.upb.ro) pentru studenții care au cont din anii trecuți, sau pe adresele de e-mail cu care v-ați înregistrat pe platorma de admitere, pentru studenții care vin pentru prima dată în UPB. Dacă nu găsiți mesajul, vă rugăm să verificați cu atenție ambele adrese, inclusiv cea personală cu care sunteți înregistrați pe studenti.pub.ro, și, de asemenea, să verificați folder-ul spam. Estimăm că se vor trimite integral până la ora 06:00.

Anunț 25 septembrie

Din cauza unor dificultăți tehnice, termenul din calendar de la punctul 3 se prelungește cu 8 ore. E-mailurile vor fi trimise până cel târziu pe 26 septembrie, ora 08:00.

Anunț 20 septembrie 2022 - etapa I de cazare

N.B.: Orice întrebare legată de cazări trebuie adresată către This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Emailurile trimise către orice altă adresă (inclusiv a prodecanului responsabil cu procesul de cazare) care au ca subiect procesul de cazare, vor fi ignorate.

Calendarul cazărilor

 1. Completarea formularului de înscriere din anunțul de mai jos: termen limită 23 septembrie, ora 23:59.
 2. Repartizarea locurilor conform preferințelor exprimate, priorităților și mediilor: 24-25 septembrie.
 3. Transmiterea, pe e-mail, a repartizării (sau imposibilității de repartizare) tuturor celor care au solicitat loc: termen limită 25 septembrie, ora 23:59.
 4. Plata căminului și încărcarea dovezii de plată (sau a scutirii de taxă, conform regulamentului de mai jos) de către studenți: termen limită 27 septembrie, ora 23:59.
 5. Transmiterea pe e-mail a contractului de cazare pentru studenții care au încărcat dovada de plată: termen limită 28 septembrie, ora 23:59.
 6. Cazarea studenților care au fost cazați pe timpul verii în căminele UPB: 29-30 septembrie, între orele 8 și 15.
 7. Cazarea studenților veniți din provincie: 1 - 2 octombrie între orele 8 și 16.

Tarife regie

 • Tarifele de regie în căminele UPB se vor păstra la nivelul celor de anul trecut până la 31 decembrie 2022. Tarifele începând cu 1 ianuarie 2023 nu s-au hotărât, dată fiind situația volatilă a prețurilor energiei. Studenții care eventual nu își vor putea permite regia după 1 ianuarie vor avea opțiunea să renunțe la cămin.
 • Studenții cu studii finanțate de la bugetul de stat beneficiază de o subvenție pentru cazare - categoria 1.
 • Studenții orfani de unul sau doi părinți și studenții proveniți din centre de plasament și copiii cadrelor didactice sau cadrelor didactice auxiliare și copiii urmași ai eroilor revoluției beneficiază de o subvenție suplimentară pentru cazare - categoria 2.
 • Pentru studenții care se încadrează în categoria 2 de mai sus, aceștia trebuie să aibă drept dovadă: copie după certificatul de deces al părintelui sau adeverință de la centrul de plasament (în original) sau adeverință de cadru didactic (în original), obligatoriu avizată de inspectoratul județean (pentru instituții de învățământ preuniversitar) sau de rectorul universității, pe care să scrie explicit numele studentului și faptul că îi va servi la cazarea în cămin, sau adeverință de urmaș (în original). Adeverințele trebuie să nu aibă vechime mai mare de 30 de zile la momentul cazării.
 • Astfel, studenții care se află în ambele categorii (1 și 2) de mai sus, beneficiază de subvenție dublă.
 • Conform reglementărilor în vigoare, studenții cu dizabilități (handicap) beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de cămin, conform art. 16 alin. 8 din legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare. Această reducere se aplică după calculul taxei de regie, în funcție de tipul de subvenție.

Tarifele de regie, valabile pentru anul 2022, sunt:

  • Leu A - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 250 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție, și 400 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
  • Leu C - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 300 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție, și 450 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
  • P20 - 250 RON/lună pentru studenții cu subvenție dublă, 390 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție, și 500 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
  • P23 - gratuit pentru studenții străini bursieri sau fără bursă dar fără taxă, 400 RON/ lună pentru studenții străini ce studiază în regim ”cont propriu valutar” (CPV).
  • Prețurile de mai sus sunt valabile numai dacă regia se achită în avans pe lunile octombrie - decembrie (3 luni). Dacă se achită lunar, fiecare regie se majorează cu 25 de RON/ lună pentru Leu A și P23 și 20 RON/lună pentru Leu C și P20.

Prioritatea la cazare

 • Prioritatea 0 - Studenți străini, care nu repetă anul, bursieri ai statului român sau din categoria fără taxă & fără bursă; Studenți care nu repetă anul, orfani de ambii părinți; Studenți care nu repetă anul, proveniți din centre de plasament
 • Prioritatea 1 - Studenți din anul 1, care nu repetă anul; Studenți cu venituri precare, care nu repetă anul; Studenți care nu repetă anul, ce suferă de o condiție medicală ce limitează mobilitatea sau care poate pune viața în pericol; Studenții membri ai senatului universității sau ai consiliului facultății sau care fac parte din comitetele de cămin, care nu repetă anul
 • Prioritatea 2 - Studenți care nu repetă anul
 • Prioritatea 3 - Studenți care repetă anul sau studenți de la alte facultăți sau universități

Studenților cu aceeași prioritate li se vor repartiza locuri în ordinea inversă a mediilor de bursă.

Dacă sunteți în situația de a avea o condiție medicală care vă încadrează la prioritatea 1, la completarea formularului de înscriere, bifați că sunteți într-o situație materială precară și încărcați documentele medicale în loc de adeverințele de venit.

Anunț 11 septembrie 2022

Studenții facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care doresc cazare în anul universitar 2022-2023 sunt rugați să completeze acest formular. Această rugăminte se aplică tuturor studenților, inclusiv celor care au completat deja cererea pe platforma studenti.pub.ro, cât și celor de anul 1 care încă nu au cont pe platforma studenti.pub.ro.

Studenții care studiază în regim de buget, beneficiază de o subvenție de cazare de la bugetul de stat. De această subvenție nu beneficiază și studenții care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul. Studenții copii ai angajaților din sistemul de învățământ, și urmași ai eroilor Revoluției din 1989, precum și studenții orfani cu studii finanțate de la buget, beneficiază de subvenție dublă.

Facultatea noastră are locuri în următoarele cămine: 

 1. Leu A – 380 de camere cu trei locuri în cameră, grup sanitar propriu. 
 1. Leu C – 112 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier
 1. P20 – 102 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin are condiții superioare (televizor și frigider în cameră, spălătorie la parter și bucătărie complet echipată pe palier).
 1. P23 – ~60 de camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin este dedicat studenților străini. 

Calendarul cazărilor și cuantumul regiei de cazare se vor publica în perioada următoare. Începând cu data de 11 septembrie, se activează adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru orice întrebări sau probleme, vă rugăm să utilizați această adresă, secretariatul facultății nu este implicat și nu are informații despre procesul de cazare.

Cazări 2021-2022

Anunț 24 martie 2022

După finalizarea etapei anterioare de cazare, există, în continuare, un număr mic de locuri vacante, atât în căminul Leu A, cât și în P20. Astfel, cei care doresc să solicite un loc, o pot face, trimițând solicitarea pe adresa de e-mail a comisiei de cazări ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Acestea vor fi tratate în ordinea în care sunt primite, și veți primi ca răspuns toate informațiile de care aveți nevoie. Atenție: vor primi răspuns doar cererile primite începând cu joi, 24 martie, ora 12:00, nu și cele anterioare.

Anunț 14 martie 2022

Termenul limită pentru completarea formularului de mai jos este miercuri, 16 martie, ora 00:00 (adică marți, 15 martie, ora 24:00). Vom încerca să finalizăm repartizările miercuri astfel încât joi să vă puteți caza. Nu mai este nevoie de certificatul verde. Formularul permite să solicitați să schimbați camera, specificând CNP-ul unuia/uneia din colegi/colegele cu care doriți să stați. În funcție de timp și de responsivitatea platformei studenti.pub.ro, este posibil să nu putem respecta toate preferințele, dar vom rezolva problema ulterior, cu solicitări de schimb. Repartizările le veți primi pe adresa de e-mail oficială UPB (@stud.etti.upb.ro).

Anunț 11 martie 2022

În contextul modificărilor produse de utilizarea căminului Leu C în scop umanitar, a faptului că vom relua activitățile didactice în regim fizic, precum și a faptului că starea de alertă nu a fost prelungită în România și deci căminele probabil vor reveni la capacitatea de dinainte de pandemie, procesul de cazare se reia. Rugăm studenții care doresc să se cazeze în căminele universității să completeze acest formular. Deocamdată nu există un termen limită pentru completare. Vă vom ține la curent cu informații pe măsură ce le primim.

Anunț 25 februarie 2022

Studenții care doresc să solicite cazare pentru al doilea semestru sunt rugați să completeze acest formular până luni, 28 februarie, ora 12:00 (la prânz). Regulile de repartizare a locurilor sunt aceleași ca în etapele din toamnă, cu observația că media folosită pentru departajare este media de bursă de pe primul semestru. Se pot înscrie și studenții deja cazați care doresc să solicite loc în alt cămin. 

Anunț 21 februarie 2022

Studenții care doresc să se decazeze conform contractului, după primul semestru, o pot face completând o cerere în acest sens adresată către domnul director general al UPB în care solicită acest lucru. Decazările se pot face în săptămâna de vacanță intersemestrială, cererile putând fi depuse până vineri (25 februarie 2022) inclusiv, la administrația căminului. Pentru un calendar exact și mai multe detalii, contactați administrația căminului în care locuiți.

Locurile rămase vacante după decazări se vor scoate la concurs pentru studenții care doresc cazare pe semestrul al doilea, după aceleași reguli ca în etapele din toamnă. Vom publica în scurt timp un formular de înscriere în acest sens.

Anunț 17 noiembrie

În această seară s-au terminat repartizările și s-au trimis e-mail-urile pe adresele de studenți (cele cu @stud.<facultate>.upb.ro). Verificați și folder-ul de spam. Dacă nu ați primit deși ați completat formularul de mai jos, trimiteți un e-mail pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Anunț 16 noiembrie

Studenții care au depus cerere pentru a participa la etapa a treia de cazare și care sunt în situația de reducere de taxă (copii de cadre didactice, orfan de un părinte, sau alte situații care impun o reducere de taxă) sunt rugați să trimită un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu documentul doveditor până cel târziu mâine (17 noiembrie) la ora 13:00.

Anunț 14 noiembrie

Considerând revenirea la ore în regim hibrid și pentru că mai sunt disponibile 37 de locuri în căminul P20 (și doar acolo), Comisia de cazare ETTI organizează o a treia etapă de cazare. Pentru înscriere, accesați acest formular. Următoarele informații sunt de interes:

 1. Termenul limită pentru înscriere este miercuri, 17 noiembrie, ora 00:00 (16 noiembrie, ora 24:00).
 2. Calendarul estimativ este: 15-16 noiembrie - înscrieri, 17 noiembrie - repartizări, 18-19 noiembrie - cazări.
 3. Se acceptă cazarea exclusiv a studenților vaccinați cu cel puțin prima doză de vaccin sau a celor trecuți prin boală și aflați în primele 180 de zile de la confirmarea infecției.
 4. Așa cum am specificat și în anunțul din 21 septembrie, punctul 7, studenții care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul nu beneficiază de nicio subvenție de la stat, indiferent în ce altă categorie se încadrează (orfani sau copii de cadre didactice).
 5. Astfel, regia de cămin pentru P20, valabilă până la sfârșitul anului, este: 540 RON/ lună pentru studenți la taxă sau care repetă anul (indiferent în ce altă categorie se încadrează), 390 RON/lună pentru studenți la buget și 250 RON/lună pentru studenți la buget orfani sau studenți la buget copii de cadre didactice.
 6. Citiți cu atenție contractul de cazare: prin semnare vă angajați la plata integrală a primului semestru, indiferent de modul în care evoluează pandemia și deci modul în care se vor desfășura orele.
 7. Pentru orice întrebări, vă rugăm să trimiteți e-mail pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Anunț 16 octombrie

Bună seara, în această seară s-au terminat repartizările și s-au trimis e-mail-urile pe adresele de studenți (cele cu @stud.<facultate>.upb.ro). Verificați și folder-ul de spam. Dacă nu ați primit deși ați completat formularul de mai jos, trimiteți un e-mail pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Anunț 12 octombrie

Astăzi s-a decis de către administrația UPB deschiderea etapei a doua de cazare, inclusiv pentru studenții din ciclul de master. În cadrul facultății noastre, după prima etapă de cazare au rămas neocupate un număr de 10 locuri în căminul Leu A și 80 de locuri în căminul P20. Astfel, pentru cine dorește în continuare un loc în căminele facultății, în aceleași condiții ca în prima etapă (vaccinați cu cel puțin prima doză sau în primele 180 de zile după confirmarea infecției cu COVID-19), pentru a evita problemele din prima etapă, vă rugăm să completați acest formular. Sunt eligibili studenții din toate ciclurile de învățământ. Termenul limită este sâmbătă,16 octombrie, ora 00:00 (vineri, ora 24:00). După terminarea înscrierilor, vom reveni cu pașii următori.

Orice întrebare sau nelămurire trebuie adresată pe e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Din cauza numărului mare de mesaje, poate exista o întârziere de o zi până primiți răspuns. Tot din cauza numărului extrem de mare de mesaje, nu se va răspunde la cele trimise pe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. care au ca subiect procesul de cazare. Dacă ați trimis acolo mesaj și nu ați primit răspuns, vă rugăm să retrimiteți pe adresa de cazări. Dacă ați trimis pe adresa de cazări și nu ați primit răspuns, retrimiteți, vă rugăm, mesajul. Secretariatul facultății nu este implicat în procesul de cazare, deci vă rugăm insistent să nu trimiteți mesaje către secretariat (nu vă poate ajuta), ci doar către This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anunț 1 octombrie #3

Din cauza faptului că platforma studenti.pub.ro este suprasolicitată de toate facultățile din UPB și durează extrem de mult descărcarea certificatelor, pentru a putea să ne încadrăm în timp, vă solicităm ajutorul astfel: toți studenții de licență care au certificat digital covid și au primit mail că nu este valid, sunt rugați să îl trimită pe e-mail până la ora 13:45 la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Este foarte important ca numele fișierului atașat să fie CNP.pdf, unde CNP este codul vostru numeric personal.

Vă mulțumim pentru ajutor și înțelegere!

 

Anunț 1 octombrie #2

Din cauza unor dificultăți tehnice legate de verificarea certificatelor covid, se amână cazarea de azi, pentru intervalul 14-17. Se va rula din nou algoritmul de repartizare și veți primi din nou contractele pe e-mail. Trebuie reimprimate dacă se schimbă repartizarea.

 

Anunț 1 octombrie

Contractele sunt în proces de expediere pe e-mail, pe adresele configurate în platforma studenti.pub.ro sau pe cea de admitere pentru anul I. Vă rugăm verificați și folder-ul spam. Estimăm că acestea vor fi complet expediate până la ora 8.

Vă așteptăm pentru cazare începând cu ora 11. Urmăriți instrucțiunile din e-mail.

 

Anunț 29 septembrie 2021

Din cauza indisponibilității platformei studenti.pub.ro pentru generarea contractelor de cazare, semnarea cererilor și cazarea efectivă se amână pentru ziua de joi vineri. În plus, datorită nenumăratelor cereri, administrația UPB a decis să accepte cazarea studenților parțial vaccinați (care au cel puțin prima doză) înainte de finalizarea schemei de tratament. Contractele vor fi trimise pe adresa de e-mail înregistrată pe studenti.pub.ro.

Anunț 27 septembrie 2021

Din cauza prelungirii procesului de admitere, baza de date pentru anul I licență nu a fost încă sincronizată cu platforma studenti.pub.ro. Consecința este că deși comisia de cazare a început verificarea certificatelor încărcate, nu se pot încă face încă sortări și repartizări. Astfel, vă anunțăm următoarele:

 1. Repartizarea camerelor se amână pe data de miercuri, 29 septembrie, urmând ca e-mailurile să fie trimise în noaptea dintre 29 și 30 septembrie. Este de asemenea posibil să se amâne pentru încă 24 de ore dacă promovarea studenților și încărcarea formațiilor de studii din anul I nu se realizează până atunci.
 2. Considerând că studenții de master și doctorat nu vor fi cazați în prima etapă, îi rugăm insistent pe aceștia să se decazeze cât mai repede din Leu A.
 3. Din același motiv, rugăm studenții care nu au încărcat certificatul verde să se decazeze în cel mai scurt timp.

Termenul pentru decazare este miercuri, ora 12:00 (la prânz).

Anunț 24 septembrie 2021

 1. Platforma studenti.pub.ro a fost actualizată pentru a se putea încărca certificatul verde. Astfel, în meniul în care ați făcut și cererea, în partea de jos a paginii, aveți opțiunea de încărcare a PDF-ului. Studenții care nu au încă acces pe platforma studenti.pub.ro (anul I licență, sau anul I master sau doctorat care nu au urmat până în acest moment un program de studii la UPB), pot completa acest formular. Pentru a putea intra în prima etapă de cazări, termenul limită pentru ambele categorii este duminică, 26 septembrie 2021, ora 23:59.
 2. Studenții cazați pe perioada verii care încă ocupă camere în căminele facultății pot aștepta până luni când vom transmite repartizările în camere. Cei care vor fi repartizați în aceeași cameră pot rămâne acolo urmând ca de miercuri până duminică să semneze noul contract. Cei care nu sunt repartizați în aceeași cameră sunt rugați să se decazeze în zilele de marți și miercuri cel târziu, pentru a permite personalului de curățenie să intre în aceste camere înainte să se cazeze următorii locatari.
 3. Studenții de licență care au început schema de vaccinare dar nu au finalizat-o, pot încărca certificatul verde și vor intra în etapa I de repartizări, dar nu vor putea semna contractul și deci nu se vor putea caza până când schema nu este completă.

Anunț 23 septembrie 2021

Informații suplimentare față de anunțul anterior:

 1. Studenții care au recomandare să nu se vaccineze de la un MEDIC specialist sau de familie, trebuie să prezinte o adeverință în acest sens, avizată de cabinetul medical UPB.
 2. Pentru a putea respecta calendarul recomandat de administrația UPB, se devansează termenul pentru exprimarea preferințelor de pe 30 septembrie pe 26 septembrie, ora 23:59.
 3. Studenții de anul I care doresc să-și modifice preferințele, pot completa un nou formular cu aceleași date personale. Se va lua în considerare ultima completare. Cine dorește să renunțe la loc este suficient să nu încarce certificatul verde atunci când este solicitat, și nu i se va repartiza un loc.

 

Anunț 21 septembrie 2021

În urma discuției cu domnul rector și domnul director general de astăzi, vă aducem la cunoștință următoarele reguli stabilite de Consiliul de Administrație UPB și supuse la vot în senatul universității:

 1. În prima etapă (până în data de 3 octombrie înclusiv) se vor caza EXCLUSIV studenți din ciclul de licență vaccinați cu schema completă (cel puțin 10 zile de la rapel) sau studenții recuperați după infectarea cu Sars-Cov-2 care sunt întervalul de 15-180 de zile de la infectare (conform protocolului DSP, cei care trec de 150 de zile de la infecție trebuie să se programeze pentru schema de vaccinare, astfel încât să fie protejați de vaccin începând cu ziua 181). Studenții cazați care trec de 180 de zile de la recuperare și nu se vaccinează vor pierde dreptul de a locui în cămin.
 2. Doctoranzii și masteranzii vor fi cazați după data de 3 octombrie.
 3. Vom putea caza pe toată durata semestrului, în limita locurilor disponibile, și odată ce doritorii intră într-una din categoriile de mai sus. Astfel, studenții vaccinați cu o singură doză din două vor putea să se cazeze după ce trec 10 zile de la rapel, în limita locurilor disponibile.
 4. Pentru a vă putea repartiza un loc, va fi nevoie să încărcați pe platforma studenti.pub.ro certificatul verde. Această funcționalitate nu există încă, se va implementa în scurt timp, urmând să revenim cu un mesaj.
 5. Studenții care prezintă documente false vor fi exmatriculați.
 6. Căminele repartizate facultății noastre sunt:
  1. Leu A - cameră de două locuri, grup sanitar în cameră, tarif de 250 RON/ lună.
  2. Leu C - cameră de un loc, grup sanitar pe hol, tarif de 300 RON/ lună.
  3. P20 - cameră de două locuri, grup sanitar pe hol, tarif 390 RON/ lună (condiții superioare de confort). Studenții care în mod normal beneficiază de gratuitate la cazare vor plăti în P20 suma de 250 RON/ lună.
  4. P23 - cameră de un loc, grup sanitar pe hol, tarif de 250 RON/ lună (dedicat pentru studenți străini).
 7. Studenții care nu beneficiază de subvenție de la stat (cei care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul) vor plăti lunar în plus valoarea subvenției de 150 RON (deci 400 RON în Leu A sau P23, 450 RON în Leu C și 540 RON în P20).
 8. Tarifele de mai sus sunt valabile până la data de 31 decembrie 2021.
 9. S-a eliminat necesitatea de a caza în aceeași cameră studenți din aceeași formație de studiu.

Vom reveni cu informații noi și calendarul de cazare odată ce acesta se definitivează.

 

Anunț august 2021

Consiliul de administrație UPB nu a luat deocamdată o hotărâre legată de modul în care vor funcționa căminele în anul universitar 2021-2022, având în vedere situația creată de pandemia de Covid-19. Orice variantă este posibilă, inclusiv amânarea sau limitarea cazării în cămin. În această perioadă, studenții care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 20 km faţă de municipiul Bucureşti și doresc cazare în cămin trebuie să procedeze astfel:

 • studenţii care au FINALIZAT anii I, II și III LICENŢĂ, I MASTERAT și DOCTORANZII au obligaţia de a completa până la data de 30.09.2021 (inclusiv) o cerere de cazare onlineCererea de cazare se găseşte pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie). 
 • studenții ADMIȘI în anul I la licență, masterat sau doctorat, care NU au cont pe platforma studenti.pub.ro, pot opta pentru un loc în căminele facultății completând acest formular, cu termen tot 30.09.2021 (inclusiv).

Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 30.09.2021 NU VOR FI LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare.

Urmăriți aici apariția de noi informații, formulare de completat, etc. Toate informațiile legate de cazare se afișează numai pe această pagină. Datorită incertitudinilor date de Covid-19, procedura de cazare din acest an ar putea fi diferită de cea uzuală.

Subcategorii