Cazări semestrul 2 - 2020-2021

Actualizare 9 martie 2021

Atenție: comisia a făcut repartizările pe camere în avans, înainte de CA din data de 4 martie care a decis suspendarea cazărilor, astfel încât pe studenti.pub.ro apar informații incorecte. Vom remedia situația în perioada următoare, dar nefiind o prioritate, va mai dura. Acest lucru nu implică nimic din partea voastră, veți rămâne în camerele în care ați fost repartizați anterior.

Comisia de cazare ETTI

Mai multe informaţii...

Anunț decazări

2 februarie 2021

S-a decis de către comisia de cazare ETTI să se accepte cereri de transfer din P20 în Leu-A/Leu-C. Acestea se vor aproba în ordinea mediilor și în limita locurilor disponibile. Modalitatea de depunere a acestor cereri va fi anunțată în perioada următoare.

 

17 ianuarie 2021

Studenții care doresc să beneficieze de clauza contractuală prin care pot renunța la cazare pe al doilea semestru, se pot decaza în perioada 1 - 19 26 februarie 2021, cu condiția să aibă plata căminului la zi (inclusiv luna ianuarie și fracțiunea din luna februarie, sau integral luna februarie dacă depășiți două săptămâni). Decazarea se realizează prin redactarea unei cereri în acest sens către administrația UPB (domnul director general Mihai Corocăescu) și depunerea acestei cereri la administrația căminului.

Atenție: Pentru cei care nu se decazează până pe 19 26 februarie se va considera că doresc cazare insclusiv pe semestrul al doilea, aceștia având obligația de plată pentru tot semestrul.

Începând cu data de 25 februarie 1 martie, în funcție de locurile rămase vacate, vom da un anunț legat de o potențială etapă suplimentară de cazare.

Comisia de cazare ETTI

 

Etapa a II-a de cazare 2019

Etapa a II-a de cazare va avea loc MIERCURI 25 septembrie 2019, în sala A01, la ora 8:00.

Prezența studentului în sală la ora stabilită pentru solicitarea unui loc în cămin este obligatorie!

Studenții care nu se prezintă în ziua și ora precizată pentru ridicarea repartiției vor pierde locul.

 

24 septembrie 2019

Program de cazare în cămine - septembrie 2019

Cazarea studenților în căminele făcultății se efectuează în conformitate cu „REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București” și cu ANEXA la Regulament aprobată de către Biroul Executiv al Facultății ETTI în data de 04 septembrie 2013, documente disponibile pe site-ul facultății www.electronica.pub.ro. Anunț UPB

Mai multe informaţii...

DOSAR CAZARE SOCIALĂ–ACTE NECESARE 2019

Mai multe informaţii...

ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE a studenţilor ETTI admişi în anul I master pentru anul universitar 2019-2020

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) în sesiunea iulie 2019, cu domiciliul stabil în provincie, pot solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament” (aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații suplimentare putând fi consultate la adresa:

http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

Mai multe informaţii...

ANUNȚ privind cazările pentru anul universitar 2019-2020

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației asigură cazarea studenţilor care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 20 km faţă de municipiul Bucureşti.

Mai multe informaţii...

Dosar social pentru Cazare

STUDENȚII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA CATEGORIA CAZURI SOCIALE VOR DEPUNE UN DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

Mai multe informaţii...

Sancțiuni cazări

Următorii studenţi au fost sancţionaţi primind mustrare scrisă şi pierzând dreptul de a se caza în căminele UPB deoarece au încălcat prevederile „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI” prin încercarea de înstrăinare a locului de cazare primit pentru anul universitar 2016-2017:

Mai multe informaţii...

Subcategorii